Bảng giá Chữ ký số dành cho Doanh nghiệp

Dùng kê khai và nộp thuế điện tử, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, ký hóa đơn điện tử, ngân hàng và chứng khoán điện tử, các dịch vụ công, ký email và các văn bản điện tử.

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm
Giá bán 1.659.091đ 2.494.545đ 2.826.364đ
VAT (10%) 165.909đ 249.455đ 282.636đ
Tổng cộng 1.825.000đ 2.744.000đ 3.109.000đ
Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm
Giá bán 1.159.091đ 1.994.545đ 2.644.545đ
VAT (10%) 115.909đ 199.455đ 264.455đ
Tổng cộng 1.275.000đ 2.194.000đ 2.909.000đ
Đăng ký

Bảng giá Chữ ký số dành cho Cá nhân

Dùng ký email và các văn bản điện tử, giao dịch ngân hàng và chứng khoán điện tử.

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm
Giá bán 999.000đ 1.399.000đ 1.698.000đ
VAT (10%) 99.900đ 139.900đ 169.800đ
Tổng cộng 1.098.900đ 1.538.900đ 1.867.800đ
Đăng ký

Bảng giá Chữ ký số dành cho Cá nhân thuộc Doanh nghiệp

Dùng ký phân cấp lên tờ khai thuế, tờ khai hải quan, ký email và các văn bản điện tử.

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm
Giá bán 1.099.000đ 1.499.000đ 1.798.000đ
VAT (10%) 109.900đ 149.900đ 179.800đ
Tổng cộng 1.208.900đ 1.648.900đ 1.977.800đ
Đăng ký

Bảng giá Chữ ký số dành cho Hộ kinh doanh

Dùng ký email và các văn bản điện tử, giao dịch ngân hàng và chứng khoán điện tử.

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm
Giá bán 999.000đ 1.399.000đ 1.698.000đ
VAT (10%) 99.900đ 139.900đ 169.800đ
Tổng cộng 1.098.900đ 1.538.900đ 1.867.800đ
Đăng ký

Bảng giá Chữ ký số HSM

Dùng ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon, thay thế cho Chữ ký số USB Token.

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm
Giá bán 781.818đ 1.181.818đ 1.363.636đ
VAT (10%) 78.182đ 118.182đ 136.364đ
Tổng cộng 860.000đ 1.300.000đ 1.500.000đ
Đăng ký
Call Now Button