Chữ ký số HSM Bkav

Giới thiệu HSM Bkav

Chữ ký số HSM Bkav chuyên dùng ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon thay thế cho Chữ ký số USB Token. Doanh nghiệp đăng ký sử dụng Chữ ký số HSM sẽ được Bkav cài đặt và tích hợp sẵn chữ ký số vào phần mềm Bkav eHoadon. Sử dụng Chữ ký số HSM giúp Doanh nghiệp ký cùng lúc số lượng lớn hóa đơn điện tử, ở mọi lúc mọi nơi, nhiều địa điểm khác nhau (nhiều cửa hàng, chi nhánh).

Bảng giá HSM Bkav

Gói cước 01 năm 02 năm 03 năm
Giá bán 781.818đ 1.181.818đ 1.363.636đ
VAT (10%) 78.182đ 118.182đ 136.364đ
Tổng cộng 860.000đ 1.300.000đ 1.500.000đ
Call Now Button