Chữ ký số HSM Bkav CA
Chữ ký số HSM Bkav CA là giải pháp thay thế cho USB Token, dùng ký hồ sơ chứng từ với tốc độ cao.
Dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số HSM Bkav
01 năm 02 năm 03 năm
  Chữ ký số HSM Bkav
 • Ký hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon
 • Ký hợp đồng điện tử - Bkav eContract
 • Ký tờ khai BHXH - Bkav IVAN
 • Ký chứng từ khấu trừ Thuế TNCN - Bkav eChungtu
781.818 VNĐ 1.181.818 VNĐ 1.363.636 VNĐ
VAT (10%) 78.182 VNĐ 118.182 VNĐ 136.364 VNĐ
Tổng thanh toán 860.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Chữ ký số HSM Bkav CA
Chữ ký số HSM Bkav CA là giải pháp thay thế cho USB Token, dùng ký hồ sơ chứng từ với tốc độ cao.
Chữ ký số HSM Bkav
  Chữ ký số HSM Bkav
 • Ký hóa đơn điện tử - Bkav eHoadon
 • Ký hợp đồng điện tử - Bkav eContract
 • Ký tờ khai BHXH - Bkav IVAN
 • Ký chứng từ khấu trừ Thuế TNCN - Bkav eChungtu
01 năm - 781.818 VNĐ
02 năm - 1.181.818 VNĐ
03 năm - 1.363.636 VNĐ
VAT (10%)
01 năm - 78.182 VNĐ
02 năm - 118.182 VNĐ
03 năm - 136.364 VNĐ
Tổng thanh toán
01 năm - 860.000 VNĐ
02 năm - 1.300.000 VNĐ
03 năm - 1.500.000 VNĐ